خط فقر تعریفهای متفاوتی داره....درآمدفقط یک طرف قضیه است..

آمارتیاسن اقتصاد دان مورد علاقه من و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998 کتاب جامع و کاملی به نام تئوری های فقر نوشته که در ایران هم ترجمه و چاپ شده به دوستان توصیه میکنم که این کتاب با رزش رو مطاله کنند.

 

وی میگوید:حقوق شهروندی‌ و سیاسی‌ پشتوانه‌ی‌ قوی‌ و خوبی‌ برای‌ حقوق‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ هستند. در کشوری‌ که‌ رسانه‌های‌ آزاد و باز و فضای‌ رقابتی‌ خوبی‌ دارد نیازهای‌ پایه‌یی‌ فقرا و مردم‌ زیر خط فقر بیشتر مورد توجه‌ قرار می‌گیرد. بر عکس‌ در کشوری‌ که‌ حقوق‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ تامین‌ شده‌ای‌  دارند و مردم‌ انرژی‌ خود را صرف‌ تامین‌ سه‌ وعده‌ غذایی ‌روزانه‌ می‌کنند یک‌ دمکراسی‌ هوشمندانه‌ بیشتر حاکم‌ است‌.

اگر در کشورهای‌ غربی‌ پیشرفته‌ مردم‌ تاکید خاصی‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ حقوق‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ خود ندارند و در این‌ راه فعالیت‌ زیادی‌ نمی‌کنند. برای‌ این‌ است‌ که‌ این‌ حقوق‌ حداقلی‌ برای‌ آنها تامین‌ می‌شود و نیازی‌ نمی‌بینند که‌ انرژی‌  دیگری‌ صرف‌ این‌ کار کنند. ما باید به‌ گونه‌یی‌ به مردم‌ کمک‌ رسانی‌ و خدمت‌ کنیم‌ که‌ آنها از حقوق‌ اجتماعی‌ خود محروم‌ نشوند و محدوتر نشوند.  به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ شهروندی‌ و حقوق‌ سیاسی‌ توسعه ی‌ اجتماعی‌ و توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ را به‌ خطر نمی‌اندازد و ما را‌ در این‌ راه‌ دچار خطر نمی‌کند.

این عکس رو یکی از دوستان برام فرستاد...توضیحی ندارم...خط فقر یه چیزی تو همین مایه هاست...اونقدر ساده که همه میبیننش...و اونقدر پیچیده که نمیشه درمانش کرد