یاران مــوافق همـــه از دست شدنــــــــد
در پای اجــل یکان یکان پست شــدنــــــد

خـــوردیم ز یک شراب در مجلس عمـــر
دوری دو سه پیشتــر زما مست شـدنــــــد

بشنوید:

استاد شجریان،حسین علیزاده،همایون شجریان

http://www.4shared.com/file/32186333/26cfef27/yaran-movafegh-shajarian-alizadeh-delawazblogfacom.html