با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی

                                               تا بی خبر بمیرد در دام خود پرستی

در طول زندگیمون با آدمای مختلفی مواجه میشیم...که همین به نظر من یکی از هیجانات زندگی هست....آدمای خوب،بد و زشت....سعی میکنیم مثل خوب ها باشیم و مثل بد هانباشیم...و هیچوقت نمیتونیم خودمون رو در غالب زشت ها تصور کنیم...البته این تقسیم بندی کاملا نسبیه ..در هر حال آدمهای زشت معمولا تکلیف خودشون رو نمیدونن .....مدام بین بد و خوب در حرکتند...گاهی خودشون رو بد میدونن و گاهی خوب و مدام در عذاب و کشمکش شخصیتی هستن....آدمای زشت همیشه آرزو دارن که با آدمای خوب و یا حتی بد دوست بشن...ولی به خاطر ناخالصی که دارن...عاجرند....

ابزاری که آدمای زشت برای نزدیک کردن خودشون به سایر گروهها از اون استفاده میکنن  رو من (به علت برخورد زیاد با آدمای زشت ) به شرح زیر برای خودم دسته بندی کردم:

١-دروغ

٢-آرایش بیش از حد

٣-ابراز عشق

۴-استفاده از انواع داروها و کلاسهای ورزشی و انواع رژیم غذایی برای متناسب نگاه داشتن اندام

۵-استفاده از انواع ژست ها(هنری،روشنفکری،علمی،عاطفی و ....)

۶-استفاده از ابزرا مادی برای در اختیار قرار گرفتن خرد و اراده دیگران...

زشتی یکی از صفاتی است که متاسفانه با  استفاده از ابزاری که گفتم قابل استتار و مخفی کردنه.......

 خلاصه از بخت یاریماست(خوبی بیش از حد یا بدی بیش از حد)  که مجبوریم آدمهای زشت رو هم هر چند وقت یک بار ملاقات کنیم و سعی کنیم کشفشون کنیم...!!البته اونها از مصاحبت با انسانهای دیگر (خوب و بد) خیلی لذت میبرند...تا حدی که شاید حس مازوخیسمی(یا به قول یکی از دوستان سادیسم) درونشون رو به مقدار زیادی ارضاء میکنه....

این نوشته رو تقدیم میکنم به همه موجودات زنده روی کره زمینلبخند