گاهی چقدر آدمها شبیه هم هستن در حالی که اصلا شبیه هم نیستن...!

در ضمیر ناخودآگاه هر کدوممون یه "کد" هایی ثبت شده که وقتی لازم باشه و یا تحریک بشه فعال میشن و باعث بروز انواع رفتار ها در ما میشن........

ارزشها ، خواهشها و مطلوبیت ها تا چه حد میتونن متفاوت باشن....؟

شاید به اندازه وسعت درک و توانایی هر انسان.......در هر صورت همیشه چیزی برای فرا   گرفتن وجود داره.......احساسی برای بیان کردن و نگاهی برای تحلیل کردن.

تا حالا دقت کردین....هیچ کسی به خوبی خودت نمیتونه خودت رو برای راضی شدن از هر کاری که قصدش رو داری  توجیه کنه.....