چند روز پیش در جلسه ای بودم که سخنران در مورد موفقیت و خوشبختی و .....(البته خوشبختی از دیدگاه خودش) صحبت میکرد.....

میگفت""آدما باید یه چیزی داشته باشن تا بتونن یه چیزی ارائه بدند""

وقتی چیزی از کسی نگیری یعنی چیزی نداره....! خیلی سادست....یعنی چیزی نداره که چیزی بده...! و وقتی خودت هم حس کنی کمکی ،کاری،چیزی،از دستت بر نمیاد...خب یعنی قطعا چیزی نداری..(بماند که از اون جلسه فقط همین یک جملش به درد بخور بود...ولی حسابی هم به درد بخوره ها...!)

هر چند وقت بک بار حس میکنم آدمای دورو برم...تکراری شدن""چیزی ندارن"".....

آدم باید به خودش فرصت باز یابی بده(آپ دیت شدن)...باید مدام خودمون رو پر کنیم....تا برای دیگران تکراری نشیم...این جوری هیچکس تکراری نمیشه...مطالعه،دقت در اتفاقات دور و برمون ، آموزش،هنر،علم،تحصیل،ادبیات،مشورت،مسافرت،محبت،تفریح،ورزشو...مار رو از تکراری شدن دور میکنه....

تصورش رو بکن...دوستی داری که هر وقت بهت میرسه....داره از تکراری بودن و افسردگیش حرف میزنه.....واقعا تحمل چنین موجودی سخته...بیشتر هم برای خودش...قبول دارین...؟؟!

یه دوست هم داری که بعد از سلام  از یک موضوع جدید،یک آگاهی،یک اثر هنری ،یک روش جدید،یک دوست جدید،عشق،علم،ثروت،تجریه،مسافرت و....برات کلی حرف داره.....خلاصه کلی چیز میز داره..مثل مادر بزرگای قصه ها  که همیشه برای نوه هاشون یه مشت نخود چی دارن.....

فکر میکنی اگه امروز عصر منو ببینی چقدر نخود چی تو جیبت داری....؟

جیبت رو پر کن.....هی....یالا ...با توام....!!لبخند