نرم نرمک می رسد اینک بهار....!!!

با این شرایط و این سختی و این مدیریت بحران......!!!

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
خردبان

حافظ فرمود: دعای گوشه نشینان بلا بگرداند چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری؟! خرابی چو از حد بگذرد ، ملک آباد می گردد..