مهم اینه که چی بخوای..!

نمیشه کاریش کرد....دوست ندارم با این شعار های آرمان گرایانه مسخره که در چندین قرن شاید یکی از مریدانش رو به سرمنزل مقصود برسونه  سر کنم و تنها فرصت زندگی و آزمودن این دنیا رو به این راحتی از دست بدم.

در این رقابت تنگ و نفسگیر.....ترجیح میدم....ریه های سالمی داشته باشم،پایی برای رفتن و چشمی برای دیدن.

پ ن: خوشا صدای رودی در کوهساران

 

 

 

/ 3 نظر / 88 بازدید
نرده ها

خوشا زندگی خوشا عشق خوشا سلامتی

عیسی

سلام اسماعیل کوه تنهایی و سکوت رویای دست نیافتنی این روزهای من! این سه به حتم آدم را به حقیقتی می رسانند

عیسی

و البته قلیان همدم این روزهای من!!!