هیراب

کنسرتی در پیش داریم

گروه هیراب و نغمه هایی در افشاری و بیات زند ....

به زودی مایم و صحنه و ساز...امیدواریم به روزهای آغازین پاییز.

پ ن: این روزهای زیباترین نغمه ها،نواخته های گروه سنتور نوازی کوچک هنرجویانم است....پر از شوق نواختند....شوق اولین اجرای زندگیشان.

/ 0 نظر / 97 بازدید