عشق یعنی:احساس کنی حالت خوبه

همتون میرید...ولی دوباره برمیگردین...دوتایی میرید....یکی بر میگردین...یکی میرید...دوتایی برمیگردیم...ولی برمیگردین همین جا.

پ ن: شاید خیلی ها ایرادات فنی و ساختاری به این فیلم بگیرن...ولی فرصت تو سینما دیدنش رو از دست ندین

/ 2 نظر / 57 بازدید
دریای شرقی

سلام استاد باید فیلم دیدنی باشه ....پل چوبی

سحر

دو سال پیش در جشنواره دیدم... زندگی شاید همین باشد...