همینجا

وقتی یک نوجوان پانزده ساله باشی ، آزاد و آرام میدوی و فکر میکنی اگر بزرگتر بشی....

جنگلهای بلوط-زاگرس

پ ن:زندگی کجاست..؟..همین نزدیکی...همینجا

/ 0 نظر / 30 بازدید