چه کسی به قورباغه پنیر میدهد...؟

صبح پا میشی میبینی که مدیرت کلی دروغ به هم بافته....فرداش به خودت میایی میبینی مدیر عاملت از همه شون دروغگو تره....!!!

به نظر ما علت تنزل اخلاقیات در کار چیه؟ به چه دلیل کارفرما خودش رو ملزم به رعایت موازین اخلاقی در قبال نیروی کار نمی دونه؟

چی کار کنیم که در آینده این تصور رو در کارمندامون ایجاد نکنیم..؟

شاید یکی از دلایلش درصد بالای بیکاری باشه....شایدم قولنینی که از کارفرما بیشتر حمایت میکنه چون پول بیشتری داره...!!

چیزی که امروزه(شایدم از قدیم بوده) در جامعه ما زیاد شده این فرهنگه که "حالا امروز کارت رو راه بنداز...فردا خدا کریمه"

در حالی که باید اضافه کرد خدا برای کسانی کریم است که دروغ و ریا و عوام فریبی و ....در کارشون نباشه.البته ابن یک قانون نیست....چیزی است که دوست داریم باشه..!

کتابهای زیادی در مورد تعهد فرد به سیستم و نوع رفتار با مدیران و روش برخورد با دیگران و چگونه یک کارمند خوب باشیم و چگونه دیگران را تحمل کنیم و قورباغه ات را قورت بده و چه کسی پنیر من رو لقد کرد و غیر ه و غیره....رو همه خوندیم....و سعی کردیم انسانهای مطیع"مفید" و کم خطری برای کارفرما باشیم..گاهی فکر میکنم:

"این کتابها هم قسمتی از سیاست های مدیران بوده....برای مطیع کردن  و رام کردن نیروی کار....!!!!"

/ 2 نظر / 22 بازدید
مریم

هه هه! این خانه از پای بست وبران لست.

خردبان

درود بر ادیب بزرگوار. از هر کرانه تیر دعا کرده ام رها باشد کز آن میانه یکی کارگر شود!! با شما هم پیمانم، این کتابهای کذا و کذا کار همین رفقای سرمایه دارمان است!!! خون جگر میخوریم و دم نمیزنیم!!