کسب درآمد از حلال ترین راه ممکن...!

امروز و فردا و همه فردا ها گویا....بایدد به این فکر باشیم....کسب درآمد از راه های مختلف....ثروت که چه ارض کنم....درآمدی برای رفع بی نیازی...نیازی که هر روز بیشتر و بیشتر میشود....خواسته هایی که هر روز با روز قبل متفاوت ترند..!!

پیش میرویم......به پیش.....اصلا همگی به پیش..... ملت به پیش...

پیش به سوری رقابت بیشتر داشتن....بیشتر بلعیدن و بیشتر سهم بردن...هر کس سهم بیشتری گرفت..او برنده است....اوست یگانه برنده این بازی...اوست یگانه الگوی موفقیت....سهم بیشتر و بیشتر و بیشتر.....

تا عمر داریم و تا نفسی می آید جمع میکنیم...نه برای ثروت مند شدن...بلکه برای رفع نیاز.

 

پ ن:

انسانهای منطقی خود را با شرایط دنیا تطبیق می دهند.

انسانهای غیر منطقی دنیا را با خود تطبیق می دهند .

به همین دلیل است که همه پیشرفت ها به انسانهای غیر منطقی بستگی دارد.

(جرج برنارد شاو)

/ 2 نظر / 31 بازدید
آسا

با درود "چه ارض کنم" درست نیست."چه عرض کنم "درست است. "ارض" به معنی زمین است. اگر یاد بگیرید و واؤه های پارسی را بکار بگیرد بهتر است. برای نمونه بگویید. چه بگویم

فریبا

با سلام روزی پیامبر گرامی در صحرا از شخصی خواستند اسبشان را سیراب کند،آن شخص با مقداری کراهت و بقولی با بی میلی بالاخره این کار را انجام نداد.پیامبر به ان شخص فرمود :خداوند آنقدر به تو ثروت دهد که ندانی چه کار بکنی ...بعد به راه خویش ادامه دادند و از شخص دیگری خواستند اسبشان را سیراب نمودند ان شخص با کمال میل این کار را برای پیامبر انجام داد. پیامبر فرمود:خداوند به قدر حاجت به تو ثروت بدهد. همراهان پیامبر گفتند چرا اولی را بهتر از این دومی دعا کردید؟پیامبر فرمودند:در واقع شخص اول را نفرین کردم و شخص دوم را دعا کردم . ثروت زیاد هم یه جور بلاست به قدر حاجت به صلاح ماست.(این نتیجه گیریه خودمه)