که می روی تو و رنگ پریده میماند......

 ز بعد ما نه غزل نی قصیده می‌ماند

ز خامه‌ها دو سه اشک چکیده می‌ماند

چمن به خاطر وحشت رسیده می‌ماند

بساط غنچه به دامان چیده می‌ماند

ثبات عیش‌ که دارد که چون پر طاووس

جهان به شوخی رنگ پریده می‌ماند

شرار ثابت و سیاره دام فرصت ‌کیست

فلک به‌ کاغذ آتش رسیده می‌ماندکجا بریم غبار جنون‌که صحرا هم

ز گردباد به دامان چیده می‌ماند

ز غنچهٔ دل بلبل سراغ پیکان ‌گیر

که شاخ گل به‌ کمان کشیده می‌ماند

بغیر عیب خودم زین چمن نماند به یاد

گلی‌ که می‌دمد از خود به دیده می‌ماند

قدح به بزم تو یارب سر بریدهٔ ‌کیست

که شیشه هم به‌گلوی بریده می‌ماندغرور آینهٔ خجلت است پیران را

کمان ز سرکشی خود خمیده می‌ماند

هجوم فیض در آغوش ناتوانیهاست

شکست رنگ به صبح دمیده می‌ماند

در این چمن به چه وحشت شکسته‌ای دامن

که می‌روی تو و رنگ پریده می‌ماند


به نام محض قناعت کن از نشان عدم

دهان یار به حرف شنیده می‌ماند

ز سینه ‌گر نفسی بی‌تو می‌کشد بیدل

به دود از دل آتش‌کشیده می‌ماند

(بیدل دهلوی)

 

/ 3 نظر / 18 بازدید
سید مجید

سلام خوشحال میشم نظراتتون رو درباره شعر جدیدم بدونم ممنون که می خواهید وقت بذارین[نیشخند]

دریای شرقی

من نمی گویم زیان کن یا به فکر سود باش ای ز فرصت بی خبر در هر چه هستی زود باش زیب هستی چیست غیر از شور عشق و ساز حسن نکهت گل گر نه ای، دود دماغ عود باش راحتی گر هست در آغوش سعی بیخودی ست یک قلم لغزش چو مژگانهای خواب آلود باش مومیایی هم شکستن، خالی از تعمیر نیست ای زبانت هیچ! بهر دردمندی سود باش نقد حیرتخانه هستی صدایی بیش نیست ای عدم! نامی به دست آورده ای موجود باش بیدل دهلوی

مستانه

زیباست...