/ 8 نظر / 2 بازدید
عیسی

سلام جالبه ولی همین آقای رضازاده هم یه زمانی بد محبوب بود. من خیلی به این فکر می کنم که چرا هیچ وقت در ایران هیچ روشنفکری محبوب نبوده؟

مینا

دو اسطوره که یکی بعد از این همه سال هنوز نماد قهرمانی و مردانگی و انسانیت و دیگری نماد یک قهرمان توخالی . یک موجود ضد بشریت و ضد ایرانی . که نمیدانم ملتش را به چه فروخت ؟

کاغذ A4

آخ که هر چی بد و بیراه بود از ذهنم گذشت ...

مینا

انسانهای آزاده را میتوان کشت ولی اندیشه آزادی خواهی را نمیتوان از بین برد و همیشه هست . ایران آزاد و ایرانی سربلند . [گل][گل]

پنگوئن

اسطوره را در پستوی خانه نهان باید کرد

(m.j)

شاید اولی اسطوره باشه ولیث دومی بره گهشو بجوه[عصبانی]

اردیبهشت

انسان هایی وجود دارن که اسم و نقششون توی ذهن مردم "حک" می شه و با هیچ روشی هم قابل پاک شدن نیست .

سروناز ایرانی

اولی اسطوره است مطمئناَ سالگردش هم همین روزاست 17 دی تسلیت میگم در مورد دومی هیچی نگیم بهتره یا حق[گل]