طبیعت(2)

آخرین عشقبازی های پاییز و زمستان

خور- جاده چالوس

/ 10 نظر / 19 بازدید
نرده ها

سلام و چقدر روحم با شما خویشاوند است در نوشته هایتان. جیب های پر از نخودچی. خوانندگان که بعد از مرگشان هنوز و هنوزند... دریا دادور...

کاغذ A4

اگه عکس بود که برا ما باز نشد[ناراحت]

اردیبهشت

بسیار بسیار زیبا . هم ،کار ِدست خدا و هم ، کار ِدست عکاس [گل]

عکس های زیبایی بود...البته باز نشد. ولی از اون جا که قوه ی تخیلم زیادی قویه فرض کردم...[لبخند]

مینا

وااااای چه عکسهایی . فوق العاده ست . جاده چالوس بی نظیره . چه خوبه که شما این همه طبیعت گردی می کنی . [لبخند]

دریا

میبینم که استادمون عکاس ماهری هم هستن[لبخند]طبیعت همیشه زیباست،هرفصلش یجوری... همیشه خوش باشید وسلامت...

سیاوش

به به میبینم که از زندگی خوصوصی مردم هم یواشکی عکس میگیری قشنگ بود اسماعیل جان[گل]

کاغذ A4

خدایی عکسای خوبی می ندازیدا[چشمک]

(m.j)

به به چه عکسایی استاد چالوس خوش گذشت؟[زبان]