خیل انبوهان

باز هم رسیدیم نقطه سر خط...!

همیشه باید سعی کنی که جلو تر از هیچکسی نباشی...در دروغگویی و دو رنگی و حرص....حرص قدرت و ثروت...همین.

 

پ ن:

شنیدم گوسپندی را بزرگی             رهانید از دهان و دست گرگی

شبانه کارد در حلقش بمالید           روان گوسپند از وی بنالید

که از چنگال گرگم در ربودی             چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی

                                                                         (گلستان-سعدی)

 

/ 0 نظر / 24 بازدید