گویا حال همه ما خوب است...!

حال همه ما خوب است....

همه در دنیای مجازی قهرمانیم....قهرمانان پیج درست کردن برای توهین کنندگان به مسی و قاتلان بچه های غزه...! حامیان اخلاق ایران کهن و نوادگان بر حق کورش بزرگ...جستجوگران مسیر آزادی و لایک کننده های کمک مالی به بیمارن خاص....

این طور که به نظر میرسد....سنگ روی سنگ بند خواهد شد و ما هم قهرمان دنیای مجازی خودمان خواهیم ماند و با هدفونی در گوش و چشمانی خیره به مانیتور و دستانی در حال تایپ...دنیای مجازی رو هر چه بیشتر مال خود میکنیم...دنیایی که به غیر از توهم چیزی درش نیست.

دنیا به کام همه است...به کام همه.

/ 0 نظر / 36 بازدید