روستا نماد توسعه نیافتگی

روستا های امروز ما به طور مستقیم یکی از علل توسعه نیافتگی و یا به عبارتی عوامل عقب ماندگی فرهنگی و اقتصادی بخش عظیمی از جامعه به حساب می آیند.

خواهش میکنم زود قضاوت نکنید و تا پایان مطلب من رو همراهی کنید.

اگر نگوییم همه حداقل بیش از نیمی از روستا های کشور ما دارای شرایطی بسیار مشابه از نظر مناسبات اقتصادی و فرهنگی هستند.

روستا یک واحد اجتماعی بسیار قدیمی است که یاد گرفته بودن نیاز به دیگر روستا ها به حیات خود ادامه دهد.به طوری که شاید خیلی از روستا ها با روستای همسایه خود حتی از در دشمنی هم درآمده باشند و به شدت منافع خود را در عدم ارتباط یا به شکل افراطی تر حذف روستای همسایه بدانند(به طور مثال به فیلم "گاو"ساخته داریوش مهر جویی مراجعه کنید). این استقلال و تفاوت های فرهنگی و اقتصادی که باعث بوجود آمدن تعصبی خاص و حتی آیینی خاص  شده را میتوان در نوع برگزاری مراسم شادی و حتی عزا در روستاهایی با فاصله کم به وضوح ملاحظه کرد.

موضوع بحث ما چگونگی بوجود آمدن این فرهنگ و نظام اقتصادی نیست بلکه چگونگی گذار از این نوع فرهنگ است.

برعکس در جوامع شهری به شدت شخص تازه وارد با فرهنگ و الگوی اقتصادی جدیدی روبروست.فرهنگی بسیار متاثر از مجموع فرهنگهای روستایی و البته سیستم اقتصادی کاملا وابسته به دیگر شهروندان و تعامل فرهنگی اقتصادی که کاملا متفاوت و البته مدام در حال تغییر و شاید هم تکمیل(مثلا رعایت کردن صف،تولید کمتر زباله،استفاده از وسیله نقلیه عمومی و ....).

به عبارتی میتوان گفت همانطور که شیوه زندگی عشایری ناگزیر از تغییر و همگام شدن با آهنگ زمانه بود   و از طرفی همین  تغییر روش در زندگی عشایری به روستایی و شهر نشینی باعث توسعه و پیشرفت علمی،مادی،فرهنگی، رفاهی ،بهداشتی و...شد در زمان حاضر نیست نیاز  به تغییر روش زندگی در روستا ها احساس میشود.

البته که تغییر روش زندگی و بافت روستا دلیل بر کم شدن فعالان بخش کشاورزی نیست بلکه منظور تغییر رویکرد در نظام موجود در روستاهای کشور است به شکلی که از آن حالت منسجم مستقل بیرون آمده و به تعامل بیشتر فرهنگی اقتصادی با واحد های دیگر بپردازد.

توسعه فرهنگی و اقتصادی حاصله در بلند مدت تاثیر مثبتی بر روند توسعه خواهد داشت.

 

پ ن:باید از تعاریف کلی و کلیشه ای در مورد فرهنگ روستایی و حال و هوای روستا و روستایی ساده دل و ....گذر کرد و بهترین مسیر توسعه را در پیش گرفت.

 

/ 0 نظر / 55 بازدید