برای ایران... و برای زمین.

میراث گذشتگان در همه جای جهان گرامی،قابل احترام و یا حتی مقدس نیز است...در سرزمین مقدس پرور و تقدس گرای ما که بیشتر و بیشتر...تا جای که جان مخالفان را گاه کم ارزش تر از اعتقادات و میراث و نیاکانمان میدانیم.

همه گذشته دیگر نیست...تنها اثری است که از ما هم میماند...تنها خاطره ای است که ما هم خواهیم داشت.

میراث زنده ایران همه کوه ها و جنگلها و درختان و آسمان و همه جانداران این سرزمین است....آسمانی که شبی به زحمت میتوان کورسوی ستاره ای را در آن دید....درختانی که تشنه آب چشمه ها و رودهایی هستند که پشت سد به انتظار تولید برق و هدایت به سمت زمین های کشاورزی هستند...!

آهویی که اگر از دست شکارچی جان به در برد و با خودرویی تصادم نکند....آیا علفی برای خوردن دارد....یوزپلنگی که اگر از دست شکارچیان پوست و گله داران در امان باشد آهویی در دست برای شکارش نگذاشته ایم....و گرگی که وقتی به دنبال سهمش از  همه طبیعتی که از او گرفته ایم به کنار روستایی می آید...جانش را میگیریم...!!

همه اینها میراث ایران است...همه اینها میراث جهان است همه اینها بخشی از هستی و تکامل است...حاصل میلیونها سال تکامل و اصلاح و گردش روزگار...

لذت زندگی در بودن همه اینهاست.....میراث گرانبها و خاطره ماندگار ما در بودن همه اینهاست.

/ 6 نظر / 40 بازدید
فریبا

با سلام زندگی برای من دیگه لذتبخش نیست ...باید تنها باشم ولی امکانش نیست ...باید تنها باشم باید.....من سالهاکار کردم. حالا به دلایلی از تخصص خودم دست کشیدم و ترجمه انجام میدم .این راضی کننده نیست .باید تنها باشم تا بتونم خوب نفس بکشم و خوب فکر کنم.فعلا بین زمین و هوام دچار شوک شدم زندگیم مثل یه کابوس شده...مگر دعایی مرا از من الظلمات الی النور ببره التماس دعا

نرده ها

مدتهاست آدمها زیست رو دستخوش تغییرات ناخوشایندی کردن .تغییرات اب و هوایی پدیده گرمای زمین و اب شدن یخ قطبها و ازمایشات هسته ای همه اینها منجر به سونامی و سیل و زلزله و بروز طوفانها و.. دیگه میشه که جون ادمها رو گروهی و دسته ای می گیره و دل گرگها خنک میشه...

عیسی

سلام بر اسماعیل اینهایی که نرده ها گفته درست ولی چیزی هست که مدت ها نیست بلکه جدید است؛ نوشتنت از طبیعت و الودگی به جنبش های سبز پیوسته ای؟ یا از آلودگی این شهر خسته ای؟

فریبا

بله خوشا روزگاری که به خنیاگری بگذرد ،...کوتاه ولی خیلی با وسعت

فریبا

با سلام آقا بنویسید ما منتظر متن جدید از شما هستیما....