کـه نقــش جــور و نشـان ستــم نخواهـد ماند....

چــو پــرده‌دار بـه شمشیـــر می‌زنــد همــه را
کســـی مقـیـــم حـریـــم حـــرم نخواهـد ماند

چه‌جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است
چـو بـر صحیفــه‌ی هستـی رقـم نخواهـد ماند

ســرود مجلــس جمشیــد گفتـه‌انــد ایـن بـود
کـه جـــام بــاده بیـــاور کـه جـــم نخواهـد ماند

غنیـمـتــی شمــر ای شمــع وصــل پــروانــه
کـه ایــن مـعـامـلــه تـا صبـحــدم نخواهـد ماند

تـوانـگــــرا دل درویــــش خـــود بــه‌دســت آور
کـه مـخـــــزن زر و گــنــــــج درم نخواهـد ماند

بـــدیـــن رواق زبــرجـــد نـوشـتـــه‌انـــد بـه زر
کـه جــز نـکــویــی اهـــل کـــرم نخواهـد ماند

ز مـهـربـانــی جــانــان طــمــع مـبُــر حــافـــظ

کـه نقــش جــور و نشـان ستــم نخواهـد ماند

آوازی زیبا با شعری مناسب این ایام در دستگاه ماهور از استاد شجریان با همراهی تار مجید درخشانی که چندی پیش در کنسرت لندن اجر کردند.

پ ن: وقتی هنرمند با مردم همراه باشه و هم دل...اثرش ماندگار میشه

بشنوید:http://www.mediafire.com/?nh3gqmtjfmg 

 

/ 3 نظر / 28 بازدید
دریا

بدین رواق زبرجد نوشته اندبه زر که جزنکویی اهل کرم نخواهد ماند... عجب شعرپرمعنایی رو انتخاب کردن کارشون عالی بود مرسی[گل] عبادت به جز خدمت خلق نیست به تسبیه وسجاده ودلق نیست

مینا

مثل همیشه عالی بود .