آن دم غنیمت است....

تنها حسرتی که در زندگی خواهد ماند :

لحظاتی است که می توانستی مضرابی به ساز بزنی و نزدی....

نغمه هایست که در سر داشتی و ساز نکردی....

و طنین صدایی بود که نشنیدی....

/ 1 نظر / 30 بازدید
فتحی

دم شما گرم رفیق زیبا بود ...زندگی شاید فقط حسرت کارهای خوبی بود که انجام ندادیم... تندرست باشید