بازار مسکن

در منطق اقتصاد رابطه عکسی ما بین  قیمت و تقا ضا  وجود دارد به شکلی که افزایش قیمت موجب کاهش تقا می شود...البته به شرط ثبات در سایر شرایط...!!

حال چگونه است که کالایی مثل مسکن با وجود گرانتر شدن همیشه تقاضای خود را حفظ کرده و از طرفی عرضه کننده مسکن نیز میلی به کاهش قیمت ندارد...؟

در این میان یک  متغییر مستقل بسیار مهم در بازار مسکن ایران وجود دارد به نام"ارزش حال دارایی" یا به عبارتی "ارزش پول ملی" که باید اثر مهم و تاثیر گذار آن بررسی شود.

کاهش ارزش پول ملی در سالهای گذشته(که به شخصه بیشترین سهم را از آن دولت می دانم) باعث شده که مسکن به مقوله مطمئنی بای سرمایه گذاری تبدیل  شود...به طور مثال خانواده ای که برای آینده فرزندان فصد سرمایه گذاری دارد بهترین گزینه را خرید مسکن و سرمایه گذاری  روی  مسکن میداند...و همین امر در بلند مدت باعث افزایش تقاضا برای مسکن خواهد شد.

اکثر خانواده های ایرانی دوست دارند مثلا ماهی  میلیون تومان اقساط وام را پرداخت کنند و در خانه ای 40 متری زندگی کنند تا مثلا ماهی هشتصد هزار تومان اجاره بها پرداخت کنند و در خانه ای 90 متری زندگی کنند...!

این انتخاب به دلیل فشارها و شوکهای اقتصادی در چند دهه گذشته است که تهیه مسکن را به هر قیمتی  در اولویت قرار داده است.

نا امیدی به آینده  و استرس برای زمان حال نتیجه ای جز رفتاری های نابهنجار و حس رقابت  شدید برای حذف نشدن ندارد..

ارزشهای انسانی  و اخلاقیات همیشه رابطه  مستقیمی با افزایش سطح رفاه عمومی جامعه خواهند داشت(به این دلیل حرکت به سوی رفاه و ثروت و .. توجیه پذیر تر از قناعت افراطی و فقر و تنگ دستی است).

شاید برای کم کردن استرس و تقاضای زیاد برای مسکن راه صحیح کاهش اهمیت مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای باشد.

در دولت نهم و دهم پروژه مسکن مهر را میتوان یکی از این گام های مثبت(به خصوص در شهرستانها) به شمار آورد.با وجود همه انتقاد ها به دولت این طرح به نظرم طرح مثبتی بود البته در پایتخت با مشکلاتی روبه  شد و حرف و حدیث هایی هم در مورد بهره برداری سیاسی بود که به بحث ما مربوط نمی شود.

با توجه به موارد مشابه در کوبا و ونزوئلا می توان این گونه طرح ها را در بهبود فضای ملتهب بازار مسکن مفید دانست

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید