خیلی کارها ربط دارد به خیلی چیز ها....!!

کارها و حرفهایی است که ربطشان میدهند به خیلی چیزها.

شعر ها و موسیقی هایی است که وصلشان میکنند به خیلی از جاها.

و ارزشهایی است که کمرنگشان میکنند...کمرنگ و کم رنگ......

 

 

پ ن: به مناسب شروع خیلی از طرحها

/ 2 نظر / 21 بازدید
م مثل ميترا

sسلام ارزشهايي كه كمرنگ مي شوند و جنحه هايي كه پررنگ مي شوند چه تناسب عجيبي ست [ناراحت]

خردبان

درود بر شما. بزرگوار بدجوری دوغ و دوشاب قاطی شده..