درشبای تیره چون زلف یار.....

ببار ای بارون ببار
با دلُم گریه کن، خون ببار
در شبای تیره چون زلف یار
بهر لیلی چو مجنون ببار ای بارون

دلا خون شو خون ببار
بر کوه و دشت و هامون ببار
دلا خون شو خون ببار
بر کوه و دشت و هامون ببار
به سرخی لبای سرخ یار
به یاد عاشقای این دیار
به داغ عاشقای بی مزار ای بارون

ببار ای بارون ببار
با دلُم گریه کن، خون ببار
در شبای تیره چون زلف یار
بهر لیلی چو مجنون ببار ای بارون

ببار ای ابر بهار
با دلُم به هوای زلف یار
داد و بیداد از این روزگار
ماهُ دادن به شبهای تار ای بارون

ببار ای بارون ببار
با دلُم گریه کن، خون ببار
در شبای تیره چون زلف یار
بهر لیلی چو مجنون ببار ای بارون


دلا خون شو خون ببار
بر کوه و دشت و هامون ببار
دلا خون شو خون ببار
بر کوه و دشت و هامون ببار
به سرخی لبای سرخ یار
به یاد عاشقای این دیار
به داغ عاشقای بی مزار ای بارون

ببار ای بارون ببار
با دلُم گریه کن، خون ببار
در شبای تیره چون زلف یار
بهر لیلی چو مجنون ببار ای بارون

با دلُم گریه کن، خون ببار
در شبای تیره چون زلف یار
بهر لیلی چو مجنون ببار ای بارون

 

بشنوید:http://anjomanriazi.googlepages.com/Baroon.wma

/ 6 نظر / 84 بازدید

با دلم گریه کن خون ببار در شبای تیره چون زلف یار بهر لیلی چو مجنون ببار ای بارون...

دریا

باران ترانه زیبای زندگی مگه نه استاد ؟ زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست امتحان ریشه هاست ریشه هم هرگز اسیر باد نیست زندگی پیچکیست انتهایش میرسد پیش خدا عید سعید فطر پیشاپیش برشما مبارک باد

مسعود

قاصد روزان ابری... داروگ کی می رسد باران؟

m.j

استاد بارونتو بججوم

نسترن پاشنگ

چقدر این روزها دلم بارون میخواد دیگه مهم نیست اگه نتونم چشمام رو باز کنم و روبروم رو خوب ببینم دیگه مهم نیست اگه روسریم رو به گند بکشه دیگه مهم نیست اگه اتوی لباسم رو خراب کنه دلم یه بارون حسابی میخواد یه بارونی که توی کوچه پس کوچه‌هایی که قبلا پا گذاشتم نباشه

..........

دلا خون شو خون ببار بر کوه و دشت و هامون ببار دلا خون شو خون ببار بر کوه و دشت و هامون ببار به سرخی لبای سرخ یار به یاد عاشقای این دیار به داغ عاشقای بی مزار ای بارون به داغ عاشقای بی مزار ای بارون به داغ عاشقای بی مزار ای بارون به داغ عاشقای بی مزار ای بارون.............. در شبای تیره چون زلف یار................. دلا خون شو خون ببار دلا خون شو خون ببار