باید زندگی کرد

باید زندگی کرد....باید زندگی رو شنید...حس کرد...بو کرد.

باید جلوی هر چیزی که میخوای قراربگیری و از ته دلت بخوای.

خوشبختی حسیه که در ذهنت تجربش میکنی....فقط و فقط در ذهنت...ممکنه روی چمن دراز بکشی و به اسمون نگاه کنی...و درست همون لحظه از خوشبخت ترین ادمهای روی زمین باشی....همه چیز در این دنیا ممکنه...همه چیز.

همچنان دلمان روستای کوچک خودمان را میخواد....همچنان چشمه و صدای آب و همچنان درختان انگور و گیلاس و گردو..... و تنی خسته از کار اجدادیمان....باغبانی و سایه درختان در آفتاب مرداد...

خوشبختی حسیه که در ذهنت تجربش میکنی.

 

پ ن:هر موسیقی که دوست دارید بشنوید...فقط به موسیقی اهمیت بدین.

/ 0 نظر / 30 بازدید