# دیدگاه

ای نظر بی من مبین و ای روان بی من مرو.....

از وقتی یادم بود دایی سالخورده  مادرم رو که میدیدم...میگفت.....این دیگه بهار آخره.....بهار بعدی رو نمیبینم....... خلاصه اینقدر گفت...گفت....تا  فوت کرد(اواخر ده 60)...بعدش ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 7 بازدید