وه از آن مست،که با مردم هشیار چه کرد.......

ناب بود....

وقتی نواختیم....به جان

و شنیدی به دل.....

 

آن که پر نقش زد این دایره مینایی

                                                      کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد

 

/ 8 نظر / 3 بازدید
negin

به به چه حال و هوایی داره اینجا[چشمک][گل]

a-amiri

سلام قومی متفکرن اندر ره دین قومی به گمان فتاده در راه یقین ترسم بانگ براید روزی های بی خبر راه نه ان است نه این

ستاره

ناب......چیزی که این روزها ندارم!

مریم

اول....................[نیشخند]

مریم

چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند.... گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر

مینا

من عاشق این بیت هستم خیلی زیاد .

m.j

استاد شما کلا نابید[ماچ]